Minh Toàn

 • Bởi Admin
  06/07/2020
  1 phản hồi

  Mô hình phân tách nhà thờ khỏi nhà nước của Pháp, bắt nguồn từ luật năm 1905, là một trong nhiều mô hình nhà nước thế tục. Ở Châu Mỹ, mô hình phân tách này đã được thiết lập hợp pháp tại Hoa Kỳ trước Pháp một thế kỷ rưỡi. Điều này có hiệu lực chính bởi tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Liên Bang được thông qua vào năm 1791. Trong đó, cộng với tự do biểu đạt, tự do báo chí, và tự do lập hội được đảm bảo cho mọi người, thì nó quy định rằng “Quốc hội sẽ không thông qua bất kỳ luật nào liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hay cấm tự do thực hành tôn giáo”.

  Bởi Admin
  15/06/2020
  0 phản hồi

  Từ khi có được độc lập một phần vào năm 1959 và nhất là từ năm 1965 khi có được độc lập toàn phần, quốc đảo Singapore đã là đối tượng của những sự chuyển đổi sâu rộng. Chúng liên quan cả đến hình dạng và kích thước của lãnh thổ lẫn đến sự phân bố dân cư và các cơ sở hạ tầng công nghiệp, nhất là liên quan đến các trường học và các nơi thờ tự tôn giáo và mộ phần. Bằng những việc làm này, trong khoảng 25 năm, Singapore đã từ tình trạng một thành phố của thế giới thứ ba trở thành thành viên thực thụ của các quốc gia đứng đầu thế giới. Người Singapore đã đạt được điều này bằng việc nhân lên những sáng kiến đổi mới ở nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm lĩnh vực nhà ở, giáo dục, việc làm và kinh doanh, tất cả những việc này đồng thời cho phép và đòi hỏi một sự kiểm soát xã hội chặt chẽ.

  Bởi Admin
  29/04/2020
  4 phản hồi

  Nghiên cứu hải dương học quân sự, bao gồm việc tìm hiểu đo độ sâu đáy biển, đã trở thành một thách thức địa chính trị lớn ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh kép của cuộc tranh đua quyền lực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và các cuộc cạnh tranh lãnh thổ giữa bốn nước ASEAN và Trung Quốc ở Biển Đông, một số quốc gia Đông Nam Á đã hoặc sẽ có một lực lượng tàu ngầm và thiết bị chiến đấu chống tàu ngầm. Tình hình cụ thể của Trường Sa (Spratleys) cho thấy tính nhạy cảm to lớn của vấn đề đo độ sâu đáy biển.

  Bởi Admin
  14/04/2020
  1 phản hồi

  Bằng cách dựa vào việc nghiên cứu các trường hợp Mohammed V ở Maroc, Norodom Sihanouk ở Campuchia và Bảo Đại ở Việt Nam, bài này nỗ lực để hiểu tại sao một số quốc vương được người Pháp đưa lên cầm quyền trong thời kỳ thuộc địa có thể sống sót đến giai đoạn phi thuộc địa trong khi những người khác đã thất bại. Nếu lịch sử cá nhân của mỗi vị vua này được biết rõ, việc nghiên cứu so sánh những hành động của họ và bối cảnh lịch sử trong đó họ hoạt động, cho phép hiểu tốt hơn những lý do tại sao những quốc vương thuộc địa như Mohammed V và Norodom Sihanouk đã có thể biến thành cha già khai quốc ở đất nước tương ứng của họ, trong khi Bảo Đại đi vào lịch sử như là một con rối của người Pháp.

  Bởi Admin
  06/01/2020
  0 phản hồi

  Người Mỹ bấy giờ phải quyết định, và ta thấy rõ toàn bộ sự trớ trêu của việc này, là dựa vào ai họ có thể tiếp tục đấu tranh cho cuộc chiến ngăn chặn của họ ở Đông Nam Á. Vì không tìm được đối tác để cùng tiến hành cuộc chiến, họ đành phải ra một quyết định cũng rất lịch sử, can thiệp trực tiếp ở Việt Nam hoặc rút quân một lần cho xong. Khi Kennedy thay thế MAAG bằng MACV năm 1962 và yêu cầu một “đối tác hạn chế” với Diệm, người Mỹ đã hướng về một cuộc chiến trực tiếp hơn ở Việt Nam. Ngô Đình Diệm đã phản đối việc này. Và ông đã trả giá đắt.