Minh Phạm

  • Bởi Tình Việt
    09/08/2015
    1 phản hồi

    Khi nhà cầm quyền chọn bạo lực làm cứu cánh, và chọn cách thức đối đầu thay vì đối thoại, là đã thể hiện cái tận cùng của sự bất lực, là con đường nhanh nhất để đi đến diệt vong.