Michael Michalak

 • Bởi Admin
  25/09/2011
  0 phản hồi

  Ðại Sứ Michalak bèn gọi cho Thứ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh. Công điện cho biết Ðại Sứ Michalak nhấn mạnh hai điểm: Nhu cầu của đoàn ngoại giao Mỹ phải biết tin tức, và lập trường của Mỹ là chống đối những hành động đàn áp người hoạt động chính trị ôn hòa.

  Bởi Admin
  03/05/2010
  0 phản hồi

  Ông đại sứ tiên đóan rằng khả năng được giảm án và được trả tự do sớm của vị luật sư này rất cao.

  Bởi Admin
  04/02/2010
  0 phản hồi

  Michalak đã nói những bản án này "ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương Việt - Mỹ". "Nó ảnh hưởng đến cách người Mỹ nhìn Việt Nam, cách quốc hội Mỹ nhìn Việt Nam, cách chính phủ Mỹ nhìn Việt Nam", Michalak nói.

  Bởi tqvn2004
  04/12/2009
  1 phản hồi

  "Đây không phải là dịch vụ chat trực tuyến của trẻ em. Nó là vấn đề về quyền của công dân được trao đổi với nhau, chia sẻ các ý tưởng và làm ăn", ông Michalak đã nói.

  Bởi tqvn2004
  29/10/2009
  1 phản hồi

  Trên thực tế, đúng là sức khỏe của ông Nguyễn Văn Lý từng có vấn đề.

  Bởi tqvn2004
  27/08/2009
  0 phản hồi

  Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã nhắc lại những mối e ngại của Hoa Kỳ liên quan đến việc bắt giam luật sư Lê Công Định và linh mục công giáo Nguyễn Văn Lý, người đã bị kết án 8 năm tù giam vào năm 2007, vì tội "tuyên truyền chống Nhà Nước"