Mị Châu

 • Bởi Nguyễn Nghĩa
  Mar 19, 2012
  2 phản hồi

  Nếu chúng ta cùng nhau hình dung rằng, những chiến binh của tinh thần bành trướng Trung Quốc suốt hơn 4.000 nghìn năm qua không ngơi nghỉ trong mưu đồ xâm lược Việt Nam, xâm lược Đông Nam Á. Họ luôn đứng sát biên giới Việt Nam, lãnh hải Việt Nam.

  Hôm nay, tinh thần bành trướng, ý chí xâm lược ấy, thể hiện trong âm mưu ăn cướp hoàn toàn Biển Đông của Việt Nam, trong âm mưu liên tục làm suy yếu, làm kiệt quệ Việt Nam.

  "Con ngựa thành Troia" hôm nay, của các chiến binh bành trướng Trung Quốc này, chính là sự khuyến khích ĐCS VN tiếp tục đi theo Chủ nghĩa Mác Lê Nin với các khẩu hiệu to lớn, đẹp đẽ về cách mạng vô sản toàn thế giới, về sự tất thắng của giai cấp công nhân, về công bằng xã hội kiểu " Tất cả cùng nghèo khổ" trước khi tiến đến " Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu",...

  Các chiến binh bành trướng Trung Quốc này được trang bị 1 bộ áo giáp đa năng, 1 vũ khí làm lơi là ý chí cảnh giác của những người dân Việt Nam yêu nước.

  Bộ áo giáp này, vũ khí thần thánh này của các chiến binh bành trướng Trung Quốc, chính là chính sách Việt Nam thân Trung Quốc, với nội dung 16 chữ, 4 điều tốt mà Trung Quốc đã tặng cho các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.