McDonald's. người Việt

  • Bởi Trà Mạn
    02/04/2015
    0 phản hồi
     cửa hàng McDonald's - Điện Biên Phủ, TP HCM

    Mới đây, khi một cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's mới mở ở Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mãi, hàng nghìn người dân TP HCM đã đội nắng hàng giờ, chen chúc, thậm chí tranh cãi nhau để giành đồ ăn miễn phí.