mặt trận tổ quốc

 • Bởi Admin
  11/07/2010
  4 phản hồi

  Dưới đây là trích đoạn bài phát biểu của luật sư Nguyễn Hữu Thọ đọc tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM năm 1988. Bài phát biểu do Võ Linh Hà ghi, và đã in trong cuốn “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ gắn bó với dân tộc, với nhân dân, với cách mạng” - NXB Chính Trị Quốc Gia - 1996.

  Bởi Admin
  29/06/2010
  6 phản hồi

  Cách bầu bán hơi bị… đểu. Đầu tiên, danh sách ứng cử phải được duyệt trước (để gồm toàn những người vừa ý đảng – ai đã từng đi bầu quốc hội thì rõ). Đại Hội bầu ra Ban Chấp Hành; Ban Chấp Hành bầu ra Ban Thường Vụ, rồi nội bộ Ban Chấp hành chọn người đứng đầu. Cách này khiến người ít phiếu trong Ban Chấp hành vẫn trở thành Hội Trưởng. Cách bầu này vừa qua đã giúp cho một ông thẩm phán vẫn có thể lươn lẹo để trở thành người đứng đầu Hội Luật Gia. Tóm lại, không bao giờ có chuyện toàn đại hội trực tiếp bầu người đứng đầu.

  Bởi Admin
  14/03/2010
  0 phản hồi

  "Chức năng chính của Mặt trận là giám sát, phản biện nhưng hiện nay vai trò này rất mờ nhạt. Bao nhiêu vấn đề đặt ra của đất nước, Mặt trận không lên tiếng, hoặc có lên tiếng, kiến nghị cũng không được chính quyền xem xét nghiêm túc"

  Bởi Khách
  05/01/2010
  3 phản hồi

  Tuy nhiên, như mẹ tui nói: nếu như trong bữa quyên góp đó, lúc đầu có một chú hay bác nào lên đọc tổng kết số tiền quyên góp lần trước đã được xài vào đâu, bao nhiêu người được xóa nghèo thì mới gọi là có đầu có đuôi, mới có ý nghĩa hoàn toàn. Tui trộm nghĩ cái vụ này khó à, vì nhiều thứ bất cập lắm: thiếu thống kê chính xác, cơ quan không có chuyên môn vừa xóa nghèo vừa thống kê, vì người nghèo họ hàng đông lắm, có khi lại có họ với những người chưa nghèo nổi, hay xóa nghèo cũng có nhiều cách lắm, kiểu cũ thì cho tiền, xây nhà, kiểu mới thì kích cầu…, quá phong phú, đa dạng và không quy hết ra thóc để tổng kết được. Đơn giản như gói kích cầu đợt 1 thông qua ngân hàng là chính mà đến giờ còn chưa tổng kết được thì làm gì tổng được cái kết kia.

  Pages