mất mẹ

  • Bởi Admin
    07/09/2011
    7 phản hồi

    Thế nhưng, thưa những bạn đọc entry này, dù chúng ta không đủ sức để thay đổi một câu chuyện có hậu. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ phần nào với các cháu Thảo, Hiệp con chị Liễu tình cảm của mình. Để trong tâm hồn, ý nghĩ các cháu sau này còn thấy được một xã hội dù không còn lý công bằng cho các cháu, nhưng đâu đó trong mỗi con người Việt Nam chữ nghĩa tình vẫn còn tồn tại.