mặt dày

 • Bởi Admin
  19/06/2015
  0 phản hồi

  Tờ Petro Times có công đầu trong việc xác nhận tình trạng thủ đô mất dạy. Bài “Báo động nạn mất dạy ở Hà Nội” đã trở thành động cơ bật dậy của dàn lãnh đạo thủ đô (nói riêng và lãnh đạo đảng nói chung) bấy lây nay chưa biết cách nào đối phó với một “đảng nạn” nguy nan.

  Bởi Hồ Gươm
  29/07/2010
  1 phản hồi

  Xin hãy bình tâm, không vô lý chút nào. Vì đằng sau những cán bộ ấy là một chữ QUYỀN to tướng để dựa lưng. Tôi dám chắc khi chưa dính đến chữ Quyền thì những người này cũng có bộ mặt nếu không mảnh mai dễ thương, thì ít ra cũng biết xấu hổ như mọi người.

  Bởi Admin
  12/06/2010
  0 phản hồi

  Cứ 4 năm một lần, liên đoàn MADA lại tổ chức World Cup. Năm nay MADA World cup được tổ chức ở Bắc Phi. Cuộc thi năm nay gồm 32 đội, chia làm 8 bảng. Mỗi bảng lấy 2 đội vào tranh thi loại trực tiếp. Tất nhiên, nước Vệ cũng tham dự và là một trong những ứng cử viên hàng đầu.