Martin Patzelt

 • Bởi Hồ Gươm
  16/04/2016
  1 phản hồi

  Chương trình "Dân biểu Bảo vệ Dân biểu" cung cấp cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời để có thể hành động cụ thể bảo vệ cho nhân quyền. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động trong chương trình này và dấn thân đòi cải thiện chế độ giam giữ và trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh. Cho nên trong chương trình của chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới của tôi sẽ có việc đến thăm ông Vinh trong nhà tù.

  Bởi Sapphire
  25/03/2016
  4 phản hồi

  Việc chờ đợi trước tòa án làm tôi thoáng nhớ đến thời cộng sản Đông Đức trước kia và đám nhân viên mật vụ, chúng cũng quay phim mọi cuộc phản kháng. Tuy nhiên về việc bày tỏ ý kiến (tự do ngôn luận) tôi cảm thấy những người biểu tình ở đây có được một chút tự do hơn so với Đông Đức.