Mạch Quang Thắng

 • Bởi Khách
  15/01/2010
  0 phản hồi

  Xin các bác ở “phe mình” hay “phe ta” đừng cho rằng em nịnh mấy ông bà biên tập Dân Luận à nghen! Có ai nghĩ rằng em nịnh thì cũng chả sao. Quyền tự do mà! Có điều, nếu nịnh thì mấy ổng mấy bả không thêm được cân nào; đổi lại, thì em cũng chả có chỗ ngồi trong ban biên tập. Ngồi vào đó để làm gì!? Ăn cơm nhà đi “vác tù và” cho dân tộc hả?

  Bởi Admin
  10/01/2010
  7 phản hồi

  Đây là lần đầu tiên người viết tranh luận dài dòng với một GS vì nghĩ rằng sự phản biện là vô cùng quan trọng trong khoa học, chỉ những người thiếu kiến thức mới sợ phản biện và ghét phản biện. Đối với GS-TS Thắng thì có lẽ những tranh luận hay phản biện không gây cho GS sự khó chịu? và chắc rằng GS không nghĩ người đang tranh luận cùng GS là một người hồ đồ và chỉ rắp tâm nói xấu hay làm hại người khác như GS từng viết: “Những ý kiến đó là sự biểu hiện của sự thâm thù đối với ĐCS Việt Nam, hằn học với sự nghiệp cách mạng do ĐCS Việt Nam lãnh đạo suốt gần một thế kỷ nay, thì làm sao mà tôi có thể dễ dàng đối thoại được”.

  Bởi tqvn2004
  09/01/2010
  7 phản hồi

  Chính là Đảng ta, người đã nhận lĩnh trách nhiệm là người lãnh đạo duy nhất của dân tộc Việt nam hiện nay. Thành công và quá khứ oai hùng của Đảng CS trước năm 1975 không có nghĩa là bây giờ Đảng ta cũng xứng đáng được như vậy. Dân coi thường và mất lòng tin vào Đảng cũng là từ kết quả lãnh đạo của Đảng chứ không phải do các thế lực phản động nào hết.

  Bởi Khách
  08/01/2010
  48 phản hồi

  ĐCS Việt Nam có quyền tự hào là một tổ chức không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời là đội tiên phong của dân tộc. Quả đúng như vậy. Không có gì quang vinh hơn khi Đảng được các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam gọi bằng cái tên “Đảng ta”, “Đảng của chúng ta”. Chừng nào vẫn được gọi như thế, và Đảng phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng được nhân dân Việt Nam gọi như thế thì đúng là Đảng vẫn là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc