Mạc Hồng Kỳ

  • Bởi Admin
    15/12/2011
    1 phản hồi

    Thật không sao tin nổi, tại một địa phương trên mảnh đất cực Nam đất nước, một đội ngũ cán bộ đông đảo trong bộ máy Nhà nước được “ban phát”, chia chác đất đai. Từ đó xuất hiện hàng trăm vị “quan”, những công bộc của dân - khoác áo “địa chủ”, phát canh thu tô…