Ly Nhi

  • Bởi Khách
    28/09/2013
    2 phản hồi

    Độc ác nhất là cách làm: người ta bắt cá mập, cắt lấy vây, sau đó ném cá mập trở lại đại dương. Khi không có vây, cá mập không thể di chuyển để kiểm thức ăn được. Chúng bị chết dần chết mòn vì đói và vì vết thương. Việc này cũng tương tự như người ta giết tê giác chỉ để lấy cái sừng hoặc giết voi chỉ để lấy đôi ngà. Lương tri của nhân loại không chấp nhận việc làm độc ác này nhưng tiếc thay, chỉ vì tập quán tiêu dùng của một số quốc gia châu Á và vì sức mạnh của đồng tiền, những việc đau lòng này vẫn đang tiếp diễn hàng ngày trên khắp thế giới.