Lưu Thủy Hương

  • Bởi Admin
    13/11/2011
    0 phản hồi

    Tao treo cổ mày lên bằng dây điện. / Cẩn thận. Anh ngồi trên phích nước. / Thì đã sao. / Nước sẽ sôi. Nước sôi sùng sục.