lưu học sinh

 • Bởi Admin
  08/01/2010
  3 phản hồi

  Vấn đề không phải thông tin “chính thống” hay “không chính thống”, mà là thông tin trung thực hay không trung thực. Thông tin chính thống mà thiếu trung thực thì chẳng khác gì nói dóc. Thông tin chính thống mà mang tính cách tuyên truyền thì không còn là thông tin nữa.

  Bởi Khách
  31/12/2009
  0 phản hồi

  Dự thảo quản lý du học sinh sẽ được sửa lại. Theo đó, bộ phận soạn thảo sẽ bỏ việc thu thuế thu nhập đối với du học sinh. Không hạn chế thời gian du học sinh được ở lại nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp.

  Bởi tqvn2004
  15/12/2009
  0 phản hồi

  Một vấn đề nữa là những LHS du học tự túc sau khi học xong muốn ở lại làm việc bao lâu là quyền của họ, vì không có ràng buộc về tài chính với Nhà nước. Bộ không gia hạn 3 năm, đồng thời không phải đóng thuế như diện trên.

  Bởi tqvn2004
  13/12/2009
  3 phản hồi

  Với rất nhiều điểm thể hiện tư duy “thấy lỏng lẻo thì phải quản”, “không quản được thì cấm”, bản dự thảo quy chế mới về quản lý lưu học sinh (LHS) đang gây bức xúc trong đông đảo công dân Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài.

  Bởi Khách
  07/12/2009
  3 phản hồi

  Cần lên tiếng nhiều va mạnh mẽ để "ông Nhà nước" thấy chiêu... nhóng của họ là có tác dụng tốt và ngưng ngay những suy nghĩ hết sức... bậy bạ!