Lương Dân Lý

 • Bởi Admin
  19/08/2018
  0 phản hồi

  Vừa mới đây xong Tôi đã nhận được điện thoại theo tiêu chuẩn 5 phút /1 tháng của Nga từ Gia trung gọi về. Qua điện thoại Nga vội vàng cho biết thời gian qua liên tục bị đánh và dọa giết, Thư từ ACE rất nhiều người thương mến gởi vào thì ko hề nhận được.

  Bởi Admin
  11/08/2017
  0 phản hồi

  Về nội dung cần biết nhất là 9 năm tù ở cộng 5 năm tù tại gia (quản chế) thì Bà con ACE cũng đã biết. Nhưng để đi đến 1 quyết định mang tính KHỦNG BỐ man rợ như vậy thì bổn tòa Hà nam cũng đã phải vẽ ra 1 nội dung quá dài lê thê đến 27 trang A4 khiến người đọc phát ngán, bởi thế nên Tôi có mạn phép khoanh vùng vài đoạn đáng chú ý tại các trang 17,18,19,23,25 để Bà con ACE tiện theo dõi và rút ra kết luận.