luật Việt Nam

  • Bởi Sapphire
    20/11/2014
    5 phản hồi

    Việc ‘bổ sung’ văn bản luật do cuộc sống đòi hỏi khác xa hoàn toàn với việc phải ‘làm lại’, ‘sửa chữa’ những điều không đáng sai.