Lữ Hành Gia

 • Bởi Admin
  15/12/2016
  0 phản hồi

  Tại sao lại cần có sự can đảm? Bởi vì chỉ có tri thức không thôi mà không công khai lên tiếng đấu tranh cho những quyền chính trị cơ bản mà bản thân và những người xung quanh xứng đáng phải có thì tri thức dẫu có cũng chẳng để làm gì mà phải chịu để cho sự toàn trị áp chế mãi. Lịch sử nước ta và thế giới cũng đã cho ta thấy rất nhiều những gương mặt tiêu biểu vì đấu tranh cho dân quyền mà phải chịu lao đao với nhà cầm quyền. Sự dám cất lên tiếng nói là một điều vô cùng quan trọng cho việc giành lấy những quyền cơ bản của con người, tức là công khai những điều mình hiểu biết về những xu thế tiến bộ trong chính trị, lấy sự bảo vệ quyền con người và sự tự do dân chủ làm nền tảng cho những luận điểm của bản thân và dám phản biện từ ôn hòa đến gay gắt đối với những luận điểm đi ngược lại với những giá trị đó.

  Bởi Admin
  10/09/2015
  8 phản hồi

  Vậy nên như đã khẳng định ở trên là nếu xuất phát từ lòng căm thù ý thức hệ thì những người Việt hải ngoại cực đoan sẽ mãi đi vào vòng luẩn quẩn của chính họ nên họ không thể tiếp cận bằng tư duy này nữa, họ muốn đấu tranh cho các vấn đề của đất nước nhưng lại làm những việc mang tính cực đoan, họ nên thấy rằng Nhà nước Việt Nam hiện có vị thế đầy đủ tại Việt Nam hiện nay, Nhà nước Việt Nam hoàn toàn có thể dùng luật pháp để thi hành những nhiệm vụ của họ để bảo vệ an toàn cho đất nước và kể cả thể chế chính trị của họ, đó là việc tất nhiên, bởi vì họ đang là đại diện hợp pháp cho đất nước Việt Nam cả về đối nội và đối ngoại.