Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

 • Bởi Khách
  18/03/2013
  4 phản hồi
  loi_tuyen_bo_cua_cac_cong_dan_tu_do.jpg

  Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

  Bởi Hồ Gươm
  05/03/2013
  1 phản hồi

  Qua đó cho thấy, tạo ra và hưởng ứng các phong trào xã hội dân sự sẽ là hướng đi hiệu quả trong cuộc vận động dân chủ trong hiện tại và tương lai.

  Bất kỳ phản ứng “cứng rắn” nào từ phía nhà cầm quyền nhằm dập tắt các phong trào xã hội cũng sẽ là phản tác dụng vì phong trào xã hội là nơi tích tụ của những nhu cầu và mong muốn chính đáng của phần đông dân chúng hiện nay.

  Phong trào xã hội dân sự như một quả bong bóng, đánh chỗ này thì nó sẽ lăn đi chỗ khác, bóp chỗ này thì nó lại phì sang chỗ kia, mà nếu chọc mạnh vào thì nó sẽ phát nổ kèm theo một hiệu ứng lây lan.

  Bởi Hồ Gươm
  05/03/2013
  25 phản hồi
  601080_535934633096103_423855136_n.jpg

  Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

  Bởi Hồ Gươm
  04/03/2013
  1 phản hồi
  danluan_c008.jpg

  Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên cố làm sao vận động cho được ít nhất trên trăm nghìn chữ ký từ nay đến cuối tháng 03.2013, còn sau đó sẽ tùy tình hình. Băng đảng cầm quyền đang điên đầu trước cuộc biểu dương lực lượng của đại chúng, thế nào nó cũng sẽ tìm mọi cách phá rối, thậm chí đàn áp, khủng bố tàn bạo để ngoan cố thông qua cho bằng được cái HP “mới như cũ”, phản dân chủ và quá lạc hậu kia. Nếu thế thì họ khó tránh được cơn bùng nổ của lòng uất hận của đại chúng, và chắc chắn băng đảng này chẳng được yên thân! Thời gian sẽ trả lời.

  Bởi Admin
  03/03/2013
  66 phản hồi
  danluan_c001.jpg

  Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

  Bởi Admin
  03/03/2013
  0 phản hồi
  danluan_b0144.jpg

  Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

  Bởi Hồ Gươm
  03/03/2013
  5 phản hồi
  danluan_b0137.jpg

  Như trên đã nói, quyền lập hiến nguyên thủy chỉ được thực hiện trong hoàn cảnh có sự thay đổi về tương quan lực lượng chính trị trong thực tế, ví như sau một cuộc đảo chính (tức chuyển đổi quyền lực từ bên trên) hay một cuộc cách mạng (tức là chuyển đổi quyền lực từ bên dưới). Nhưng ở nước ta, cho đến nay, vẫn chưa xảy ra một cuộc cách mạng hay một cuộc đảo chính nào cả. Vậy làm thế nào để có thể thực hiện quyền lập hiến nguyên thủy mà không diễn ra những xáo trộn không cần thiết, những đổ vỡ không đáng có nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện quyền lập hiến nguyên thủy, thiết lập một bản hiến pháp mới?

  Để trả lời câu hỏi đó, cần vạch ra một lộ trình phù hợp với tình hình hiện tại, một lộ trình khả thi nhưng phải bảo đảm được quyền làm chủ của nhân dân, không dựa trên cơ chế “xin-cho”, không khoán trắng tương lai đất nước cho bất kỳ một cá nhân hay một lực lượng chính trị nào cả.

  Bởi Admin
  28/02/2013
  86 phản hồi
  danluan_b0144.jpg

  Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.