Lò Ngân Sủn

  • Bởi Admin
    30/07/2010
    0 phản hồi

    Nên em không có việc gì bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác.