Lính Việt

 • Bởi Khách
  05/02/2012
  22 phản hồi

  Cái gì đến nhất định nó sẽ đến. Việt Nam không văn minh được như châu Âu nên chắc chẳng thể có Nhung với Cam. Dân Việt Nam trải chiến tranh quá nhiều, bị hứa hão, lừa dối quá nhiều nên không thích tham gia chính trị, cũng khó có Mùa Xuân, Hoa Nhài như xứ Ả rập. Nhưng không vì thế mà Việt Nam không có cách mạng dân chủ tiến bộ mang tên hoa. Cách mạng dân chủ tiến bộ ở Việt Nam có thể gọi là cuộc Cách Mạng (súng) Hoa Cải.

  Bởi Khách
  31/01/2012
  55 phản hồi

  Đến mãi chiều, tình hình mới tạm yên, mới quay lại ăn Tết. So với trước Tết Dương lịch, tinh thần anh em không còn được như trước nữa, bởi tác động của vụ ông Vươn Tiên Lãng và mấy vụ các ông bà lãnh đạo luôn luôn không ngừng nâng con nhét cháu kế cận chiếm chức giành ngôi. "Chiến đấu để làm gì, hy sinh cho ai?" là câu nhiều anh em nhắc đi nhắc lại nhiều lần

  Bởi Khách
  21/11/2011
  6 phản hồi

  Chính quyền TA không có ai là xấu / Thương cháu, con, lo thu vén gia đình / Có chức quyền kéo cả họ cùng vinh / Được lợi lộc chia đều cho phe nhóm

  Bởi Khách
  28/01/2011
  7 phản hồi

  Trong Binh pháp Tàu, sử Tàu, truyện Tàu đều có nhắc đến một tích là "mượn Ngu diệt Quắc". Chuyện là, thời Xuân Thu bên Trung Quốc, có nước Ngu và nước Quắc liên thủ với nhau. Nước Tấn hàng xóm láng giềng tuy muốn diệt mà không được.
  Nước Tấn mới dùng kế tặng vua nước Ngu ngựa hay, ngọc quí để mượn đường đánh nước Quắc. Diệt xong nước Quắc rồi, quay lại chiếm luôn nước Ngu, thế là thu lại cả ngọc quý và ngựa hay, lợi bội phần mà không mất gì cả.