Linh Duy Nguyễn

  • Bởi Mắt Bão
    28/07/2014
    2 phản hồi

    Các bác cuồng đảng nhà ta mỗi khi tiếp nhận thông tin trái chiều, bất lợi cho đảng là gào thét "Phản Động" Vậy cho tôi hỏi vì sao họ lại phản động?
    - Kể từ 30/04/1975 các bác đã có trong tay chính quyền, đất đai tài sản của miền nam và cả đất nước này. Vậy tại sao các bác không dùng hết năng lực, trí tuệ, sự tài tình gì đó của mình để mà xây dựng đất nước này giàu đẹp, văn minh lên, cũng như các bác hay rêu rao "từ trận thắng hôm nay ta xây lại bằng mười" khi ấy mọi người ấm no, nhà nhà hạnh phúc thì có thằng điên nào lại đi "phản động".