Lê Vinh Triển

 • Bởi Admin
  15/02/2018
  1 phản hồi

  Để duy trì tính chính danh, củng cố uy tín cho đảng lãnh đạo, chính quyền phải thực hiện nhiều giải pháp tăng trưởng kinh tế, các giải pháp lại làm phát sinh tham nhũng và làm tồi tệ hơn vấn đề môi trường. Các hệ lụy này lại làm mất uy tín và suy giảm tính chính danh của chính quyền.

  Bởi Admin
  14/07/2017
  2 phản hồi

  Câu hỏi có thể được đặt ra là tại sao (chúng ta) KHÔNG THỂ áp dụng được các cách thức kiểm soát, các nguyên tắc pháp quyền (Rule of Law) song song với việc áp dụng các cách thức của thị trường để vừa phát triển kinh tế, vừa có thể chống lại tham nhũng?

  Bởi Trà Mạn
  07/07/2015
  0 phản hồi

  Sau khi TBKTSG số 26, trong chuyên mục “Sự kiện và vấn đề”, bàn về “Nỗi lo chaebol tư nhân”, TBKTSG nhận được bài viết của TS Lê Vĩnh Triển. Theo TS Triển, cũng có ý kiến cho rằng việc hình thành và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân lớn là “giải pháp chaebol” cho nền kinh tế Việt Nam. Nếu điều đó có thể diễn ra thì tác giả xin góp một phân tích về vai trò của yếu tố thể chế trong quá trình này, nhìn từ sự thất bại trong giai đoạn đầu và thành công hiện nay của các chaebol Hàn Quốc và so sánh với tình hình Việt Nam.

  Bởi tqvn2004
  28/07/2009
  0 phản hồi

  Để kết thúc bài này, xin mượn lời tâm sự của một viên chức nhà nước Georgia sau khi nhà nước Georgia cải tổ các chính sách nhằm bảo vệ nhiều hơn lợi ích nhà đầu tư trong năm vừa qua: “Chúng tôi đã cải tổ; chúng tôi bảo vệ các bạn. Bây giờ đến lượt các bạn, hãy đầu tư vào Georgia”. (Georgia được NHTG đánh giá là nước có việc cải tổ các quy định mạnh nhất theo hướng bảo vệ nhà đầu tư trong năm vừa qua). Hy vọng, một ngày gần đây, chúng ta có thể mạnh dạn khẳng định như vậy đối với tất cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  Bởi tqvn2004
  15/07/2009
  1 phản hồi

  Có thể cho rằng, vua Tự Đức nước ta không bằng Minh Trị Thiên Hòang của Nhật cùng thời kỳ, vì vua Tự Đức không nhìn thấy sự tụt hậu của mình so với phương Tây trong khi Minh Trị Thiên Hoàng nhận ra điều đó và canh tân nước Nhật. Thời đó chúng ta có kém trí tuệ so với người Nhật? Câu trả lời là không, vì chúng ta cũng có những Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ như những Phúc Trạch Dụ Cát của Nhật (người đã chủ trương canh tân nước Nhật thời Minh Trị)… nhưng những đề nghị/cơ hội canh tân thời Tự Đức đã bị bỏ qua.