lễ tình yêu

 • Bởi Nguyễn Nghĩa
  Feb 19, 2012
  4 phản hồi

  Hôm nay Tập Cận Bình tuyên bố : Thái Bình Dương có đủ không gian cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.

  Điều này y hệt như Lưu Bang đã từng nhường Hàm Dương cho Hạng Võ.

  Hoa Kỳ hãy cẩn thận, hãy cảnh giác cao độ với Trung Quốc, để đừng rơi vào vị trí của Hạng Võ khi xưa.

  Đây chỉ là thuật tạm thời giấu mình của họ Tập mà thôi.