Lê Thu Phương

  • Bởi Khách
    18/06/2013
    0 phản hồi

    Từ trong những đêm tối ấy, bà đã nhận ra sức mạnh của một thế hệ trẻ Việt Nam. Cái thế hệ mà cho đến bây giờ những ai đang còn sống trên đất nước Việt Nam vẫn tự hào nói “thế hệ chúng tôi sống rất đẹp”. Chính Blaga đã nhận thấy ngay từ những ngày bà bước những bước đầu tiên trên đất nước Việt Nam. “Chiến tranh là sự giết chết thời gian. Không ai có thể trả lại cho một thế hệ cả năm tháng tuổi trẻ, khi tương lai họ đang hình thanh, vì đó là thời kỳ học tập hoàn thiện và lựa chọn đường đi mai sau. Một thế hệ mà ước mơ riêng tư đã bị gác lại. Nhưng mà chính thế hệ đó, thế hệ mà ta tưởng rằng phải rền rỉ tiếc than vì đã bỏ đi cái thời kỳ quý nhất trong đời mình, lại cất tiếng cười trong đêm tối, và lấy tuổi trẻ của mình mà lấp những hố bom”. Bà đã thấy được tính cách Việt Nam.