Lê Nguyễn Minh Quang

  • Bởi Khách
    31/08/2014
    3 phản hồi

    Tôi biết Đảng hiện giờ vẫn khẳng định rằng cơ hội là công bằng với mọi người, nhưng thực tế thì không thấy có ai ở ngoài Đảng được bổ nhiệm những vị trí quan trọng, quyết định.