Lê Chiêu Thống

 • Bởi Admin
  13/06/2014
  0 phản hồi

  Nhắc đến lịch sử dân tộc, người Việt Nam vẫn luôn tự hào về những giai đoạn hào hùng chống giặc xâm lược qua các đời Đinh, Lý, Trần, Lê với những anh hùng hào kiệt như Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi... Bên cạnh đó, cũng không thể quên những ông vua, quan nhu nhược, chấp nhận bán nước cầu vinh, những kẻ góp phần tạo nên những trang sử bi thương của dân tộc như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

  Bởi Diên Vỹ
  03/06/2014
  3 phản hồi

  Bây giờ cứ nhớ đến hình ảnh Chiêu Quốc Vương là tui lại hình dung ra diện mạo của ngài rất giống với đòng chí đại tướng bộ trưởng QP, cấy diện mạo làm tui tin chắc Ngài sinh năm Hợi. Còn diện mạo đòng chí Chiêu Thống giống ai thì… Đố quý vị biết!

  Bởi Hồ Gươm
  29/04/2013
  11 phản hồi

  Người viết bài này khẩn thiết kính mong Hội nghị Trung ương 7 nhóm họp vào tháng 5 này hãy sáng suốt đuổi ngay tên Lê Chiêu Thống hiện đại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo để cứu lấy đất nước.

  Bởi Hồ Gươm
  27/01/2012
  2 phản hồi

  Thế là Khang An bèn làm một tờ biểu kín tâu với vua Thanh, nói rằng vua An Nam không còn có ý xin cứu viện nữa, vua tôi đều đã gióc tóc đổi đồ mặc, xin ở lại yên ổn trong đất Trung Quốc. Vậy xin bãi bỏ các đạo quân định đưa sang đánh dẹp phương Nam. Hoà Khôn nhân dịp tâu xin phong vương cho vua Quang Trung. Vua Thanh chuẩn y.

  Lừa được Chiêu Thống rồi, Khang An còn chơi trò làm nhục ông vua lưu vong bằng cách bố trí cho Chiêu Thống chạm trán phái đoàn sứ bộ của Quang Trung, làm cho Chiêu Thống rất tức tối.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi

  Việt Nam giàu có, rất giàu có. Với tài nguyên khoáng sản từ Bắc chí Nam, với một đường bờ biển dài... Đáng lẽ ra Việt Nam sẽ giàu và càng giàu hơn nữa nhưng... khéo khéo thay, đám người ti tiện, xuẩn ngốc tin rằng tài nguyên là vô tận, biển là vô đáy. Đó là tất cả nguyên nhân đưa Việt Nam trượt dài trên đà phát triển.