lấy chồng xa xứ

  • Bởi Hồ Gươm
    02/12/2012
    60 phản hồi
    danluan_b010.jpg

    Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc chứng kiến con cháu bị ngược đãi thậm tệ (như lời bà kể), nhưng rõ ràng bà thấy núm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không?