Lan Nguyên

  • Bởi Admin
    21/05/2018
    1 phản hồi

    Hoạt động của các nhóm “hiệp sĩ” ở Sài Gòn chủ yếu xoay quanh việc săn bắt trộm cướp. Đây là một hoạt động đặc thù, có điều kiện tức là người thực hiện nó bắt buộc phải được đào tạo, phải có kỹ năng, có nghĩa vụ và trách nhiệm rõ ràng. Trong khi các “hiệp sĩ” không đáp ứng được những yêu cầu này. Bao năm qua, rất nhiều ý kiến bàn luận xoay quanh mô hình “hiệp sĩ” nhưng rồi không có một quyết định nào từ phía chính quyền TP.HCM và mọi việc cứ thế thả nổi. Rất nhiều hệ lụy xuất phát từ đây.