làm việc cho địch

 • Bởi tqvn2004
  08/09/2009
  0 phản hồi

  Ông bà nói chắc không có, thằng Bảo mới ba tuổi, ông nội nó là Hai Bô ngày xưa làm giao liên cho xã đội, giờ có trợ cấp người có công, chắc thằng Bảo cũng không làm việc cho địch.

  Yên tâm, bèn ghi vào: còn nhỏ, sống với ông bà, không làm việc cho ta lẫn cho địch!

  Con mình, coi lười học vậy mà lý lịch trong sáng ghê!