làm ngay

  • Bởi Mắt Bão
    22/02/2014
    0 phản hồi

    Hãy viết một câu chuyện, tập một nhạc cụ, làm một bộ phim ngắn hay thiết kế một cái gì đó… Hãy làm gì đó có giá trị thay vì cứ mãi đợi chờ người khác tạo giá trị cho bạn tận hưởng. Xã hội có quá nhiều người tiêu thụ sẽ thành một xã hội lười biếng, kém sáng tạo. Đừng trông chờ vào người khác làm cho bạn mà chính bạn sẽ là người tạo giá trị riêng cho bản thân mình và xã hội.