kiện toàn

  • Bởi Admin
    11/04/2016
    1 phản hồi

    Và cứ thế,… năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác, các ông tung ươn, các vị nghị sỹ (mà đa số phải là đoảng viên do đoảng cơ cấu), cứ nghiễm nhiên trở thành “nhà chánh trọe kiêm diễn viên chuyên nghiệp” như là một tiêu chí không ghi thành chữ nghĩa, nhưng ai cũng biết, kể cà các vai được cơ cấu thì lại càng... quá biết: Mình đang khóc, cười, hoan hô theo lệnh của tổng đạo diễn… và diễn xuất theo một kịch bản nào!