kiểm soát

 • Bởi Khách
  03/12/2010
  3 phản hồi

  Việt Nam đã vi phạm các cam kết của mình với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với một đạo luật kiểm soát giá mới nhằm mục tiêu là công ty nước ngoài, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cho biết hôm Thứ Năm, cho thấy sự phản ứng của nước ngoài với Nghị định này.

  Bởi Admin
  08/09/2010
  1 phản hồi

  Vấn đề của Vinashin không chỉ nằm ở cơ chế quản lý của một tập đoàn kinh tế hay cách điều hành của ông thủ tướng. Vinashin chính là một hậu quả của một hệ thống quyền lực công không được người dân kiểm soát. Nói một cách khác, Vinashin là hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng, phi dân chủ.

  Bởi Khách
  11/06/2010
  0 phản hồi

  Google cho biết hôm thứ năm rằng họ quan ngại trước các quy định mới tại Việt Nam, có thể cho phép chính phủ chặn truy cập đến các trang web và theo dõi các hoạt động của người sử dụng Internet.

  Bởi Khách
  12/01/2010
  3 phản hồi

  Như vậy, TAM QUYỀN PHÂN LẬP là thể chế mà cơ quan Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp được đặt độc lập. Giống như việc ra quyết định, thi hành theo quyết định đó, cơ quan giám sát nhận xét kết quả phải thuộc ba người hay ba thực thể khác nhau. Thể chế này nhằm tránh việc tự mình hô làm, tự mình làm theo, rồi tự mình đánh giá kết quả, và nhằm đạt hiệu quả cao cho một quá trình nào đó.

  Bởi Khách
  09/01/2010
  0 phản hồi

  Quản lý giá cả (price control) thường được hiểu là việc nhà nước đặt ra một số ràng buộc đối với doanh nghiệp trong việc xác định mức giá bán hàng hóa. Ở mức cực đoan nhất, nhà nước ấn định mức giá thay cho doanh nghiệp (thí dụ như giá cả hàng hóa thời bao cấp). Ở mức độ linh hoạt hơn, nhà nước có thể xác định mức giá trần (thí dụ giá trần của vé máy bay ở VN do Bộ Tài chính xác định) hoặc ấn định mức lợi tức cao nhất mà doanh nghiệp được phép có (margin control). Ở hình thức thứ 3 này, nhà nước dựa vào báo cáo của doanh nghiệp về chi phí sản xuất để xác định mức “giá thành”. Từ đó, nhà nước đặt điều kiện cho doanh nghiệp không được tính giá cao hơn mức giá thành cộng với một tỉ lệ lợi tức hợp pháp.

  Pages