Kichbu

 • Bởi Hồ Gươm
  21/09/2011
  0 phản hồi

  Và tôi không thể hình dung được rằng tôi sẽ cần hai ngày để tìm thấy người mà người đó đã có thể cho tôi mượn chiếc huy hiệu nhi dồng tháng Mười để làm hình minh họa cho bài báo này

  Bởi Admin
  09/11/2010
  0 phản hồi

  Ngày mai ở Nga là Ngày tưởng nhớ những nạn nhân của các vụ đàn áp chính trị, trong số các cuộc trấn áp đó có hàng chục triệu công dân vô tội Xô Viết, những người đã sống sót và đã chết, những người đã trải qua những vụ bắt bớ, bị đối xử tàn tệ, bị lưu đày hay là bị tử hình. Trước thời gian này không lâu, ngày 30 tháng mười là ngày có ý nghĩa chỉ đối với một số ít các nhà hoạt động nhân quyền và một bộ phận trí thức.

  Bởi Admin
  23/09/2010
  0 phản hồi

  Toàn bộ giới tinh hoa chính trị của Bắc Triều Tiên – đều có tuổi. Và có lẽ, giới chính trị này sẽ đưa con người thứ hai hiện nay trong bộ máy lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên – Chon Sun-hek làm người cầm quyền rõ ràng hơn. Đây là chuyên gia già tuổi có kinh nghiệm làm công tác đảng với thâm niên 30 năm, đã liên tục trải qua các cấp bậc trong công tác lãnh đạo. Và đây là nhân vật có trong “kho” của Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, ông đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong Ủy ban quốc phòng nhà nước. Chính cơ quan này từ đầu những năm 1990s đã đóng vai trò then chốt trong quốc gia. Có lẽ (thậm chí ngay sau “các cuộc bầu cử” lãnh tụ mới) “các cụ già” Bắc Triều Tiên sẽ quản lý đất nước tập thể. Như Bộ chính trị của chúng ta những năm cuối cùng của chính thể Breznhev.