khuyết điểm

 • Bởi Admin
  04/07/2015
  1 phản hồi

  Riêng việc ông Linh xử lý vụ Trung tướng Trần Độ, trưởng ban tư tưởng và văn hóa của TW đảng, phó chủ tịch Quốc hội về đường lối đổi mới văn hóa, văn nghệ và UV Bộ Chính trị Trần Xuân Bách về đổi mới thể chế chính trị thì đã tương đối rõ ràng. Được biết thời gian đầu ông Độ và ông Bách đều được tổng bí thư khuyến khích nhưng sau đó cả 2 ông đều bị qui kết là những tên phản động nguy hiểm, bị trừng trị đích đáng.

  Bởi Admin
  02/03/2013
  0 phản hồi

  Mọi người cười ồ, tán thưởng. Khi đó vị TS có râu này mới liên hệ đến chuyện gia đình, nói nhiều người vợ nhìn chồng mình chỉ thấy khuyết điểm là cái dấu chấm đen, mà không thấy ưu điểm mênh mông như tờ giấy trắng. Đấy, em thấy chưa? Sáng ra chưa? Sao em không thấy ưu điểm vĩ đại của anh là lau cả cái nhà mênh mông, mà chỉ thấy đôi chỗ anh lau chưa sạch?

  Bởi Hồ Gươm
  14/07/2012
  3 phản hồi

  Tất nhiên, trong hoàn cảnh thực tế của nước Việt Nam hiện nay, nếu Đảng Cộng sản thật sự có ý muốn cải cách chính trị để chuyển hóa từ một chế độ độc-tài-toàn-trị sang một chế độ hướng-đến-dân-chủ, nếu các đảng viên cộng sản “cấp tiến” có khả năng đấu tranh để đạt được một hiến pháp tương tự như Hiến pháp 1946, thì chúng ta cũng có thể hoan nghênh, coi đó như một bước tiến đầu tiên, một bước chuyển tiếp. Thế nhưng, như đã phân tích trên đây, văn bản lập hiến này còn có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng, vì thế không thể coi đó là mục tiêu sau cùng, là đích đến của con đường dân chủ hóa.

  Bởi Khách
  30/12/2011
  9 phản hồi

  Cuối cùng thì hội nghị cũng phải kết thúc. Các báo chí đã đưa tin là hội nghị này thành công tốt đẹp, đặc biệt là hội nghị rất tiết kiệm... lời nói, có thể gọi hội nghị này là hội nghị của những người im lặng. Im lặng trước các sai phạm và khuyết điểm và yếu kém.

  Bởi Khách
  27/03/2011
  1 phản hồi

  Giống như con gấu mùa đông, các DN đang thoi thóp, cầm chừng qua ngày đoạn tháng, ăn dần vào vốn và mấp mé nguy cơ phá sản. DN đình đốn sản xuất khiến người lao động lãnh đủ. Theo ông tín người lao động với giá cả hiện nay chi không còn đồng nào. Ốm đau chỉ có cách đi vay. Tích luỹ cho tương lai bằng 0. Bản thân việc hỗ trợ tiền điện cũng không đến được tới người lao động. Những người đã chót vay ngân hàng thì đang mất ăn mất ngủ với lãi xuất.

  Bởi Admin
  19/11/2010
  0 phản hồi

  Ai chịu trách nhiệm trước những sai lầm và thất thoát có ảnh hưởng đến lợi ích toàn dân và lợi ích đất nước?? Đó luôn là một câu hỏi lớn chưa bao giờ được trả lời thỏa đáng từ trước đến nay.

  Bởi Khách
  23/09/2010
  0 phản hồi

  Một chính quyền của dân, do dân, vì dân trước hết và tối thiểu phải do người dân trực tiếp bầu lên. Ở nước ta, 65 năm qua, chưa từng xảy ra điều này. Chỉ mới “đặt vấn đề” ở điểm khởi đầu này thôi, bất kỳ ai cũng nhận ra rằng nói hiện nay, chính quyền của ta đã là chính quyền của dân, do dân và vì dân, chỉ là cách nói nặng tính chất diễn dịch mà không phải quy nạp.