khu công nghiệp VSIP

  • Bởi Mắt Bão
    15/05/2014
    6 phản hồi

    Dân Luận: Bạo loạn vừa qua tại Bình Dương đã biến nơi này thành 1 đống hoang tàn buồn bã, tất cả các công ty, nhà máy đã ngưng hoạt động, phía trước cổng các công ty đều treo cờ các nước và ghi biển ủng hộ Việt Nam. Nhiều nhà máy bị đập phá, nạy các biển hiệu. Khu công nghiệp hiện nay trở nên vắng lặng và ngưng hoàn toàn hoạt động.