không dám

 • Bởi Cát Bụi
  13/09/2014
  0 phản hồi

  Bài này không nhằm trả lời câu hỏi tại sao cho đến giờ này, sau khi Trung Cộng đã rút gìan khoan Hải Dương 981 về nước ngày 15/07/2014, mà Việt Nam vẫn không dám đưa Trung Cộng ra trước tòa án Quốc tế dù Bác Kinh đã nhiều lần vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông. Đó là trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử của đảng và nhà nước CSVN.

  Bởi tqvn2004
  20/11/2009
  1 phản hồi

  Không thể chỉ sử dụng hàng rào đạo đức (chỉ kêu gọi suông...) mà không chú tâm xây dựng hàng rào pháp luật cũng như hàng rào thiết kế bộ máy tổ chức..