khôn ngoan

 • Bởi Admin
  13/10/2015
  0 phản hồi

  Chính xác là như thế. Này nhé, họ rất nhạy cảm về các quyền con người của mình, như quyền tự do biểu đạt, quyền không bị trù dập hay đàn áp vì những khác biệt về màu da, tôn giáo, lý tưởng chính trị, v.v… Nếu họ cảm thấy những quyền này bị xâm phạm thì những kẻ xâm phạm ấy có mà được yên với họ! Từ những việc cỏn con như không xả rác bừa bãi, đi đường gặp người bị nạn thì dừng xe lại mà giúp, v.v… cho đến những việc lớn lao hơn như đấu tranh trước những bất công sai trái, v.v… với bọn Tây đều là những việc nên làm và cần làm. Nên, vì trước sau gì thì đó cũng là những việc tốt. Cần, vì họ tin tưởng xã hội của họ sẽ tốt đẹp hơn với những việc như vậy. Thật sự lo cho bản thân, cho con cái gia đình, cho tương lai thì phải làm những điều như thế, không còn chọn lựa nào khác!

  Bởi Admin
  18/09/2013
  5 phản hồi

  Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết!

  Bởi Admin
  15/12/2010
  3 phản hồi

  Thảm kịch lớn nhất của đất nước hiện nay là trí thức không lãnh đạo mà còn bị lãnh đạo, trí tuệ phải phục tùng bạo lực, quả đấm nghĩ thay cho cái đầu.

  Bởi Khách
  10/09/2010
  0 phản hồi

  Người Pháp sang ta, bảo hộ nước ta. Tuy có giết hại, bóc lột dân ta thật nhưng cũng chính người Pháp đã tạo ra một thế hệ vàng người Việt Nam, anh tài xuất chúng trong nhiều lĩnh vực. Hơi bị tiếc là thế hệ vàng này lại dùng phần lớn những khả năng xuất chúng ấy để... nện nhau nhiều hơn là dựng xây đất nước. Khi "hơi Tây" nó nhạt dần, màu "nhựa củ chuối" ngày càng chẻ hoe ra, cũng là lúc sự mạnh mẽ tinh anh lui dần, sự hèn yếu ngu muội tiến lên. Vận suy ngày càng lộ rõ.