khởi sắc

  • Bởi Admin
    08/12/2011
    0 phản hồi

    Vào khoảng cuối năm nền thể thao-văn hoá nước ta có nhiều nốt trầm và khoảng lặng, khi đội tuyển U23 Việt Nam thất bại tại Xi Ghêm, người đẹp Phan Thị Mơ thất bại tại cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất Mít Ớt, và niềm hi vọng của nền học thuật nước nhà giáo sư Cù Trọng Xoay thất bại tại cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lại có những dấu hiệu khởi sắc đột biến.