khế ước xã hội

 • Bởi Admin
  12/04/2016
  7 phản hồi

  Bản thân cuộc Cách mạng Pháp 1789 long trời lở đất làm cho nước Pháp đoạn tuyệt với chế độ quân chủ lúc bấy giờ chính là có trong đó sự ảnh hưởng lớn lao từ những tư tưởng của Jean Jacques Rousseau về việc thông qua ký kết một khế ước xã hội để thành lập một nhà nước mang ý chí chung của nhân dân, điều hành đất nước theo ý chí và nguyện vọng của tập thể nhân dân, khi đó con người chuyển từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái dân sự, ở đó mọi cá nhân chịu nhượng lại phần tự do tự nhiên của chính mình nhưng đạt lấy được tự do trong trạng thái dân sự thông qua sự thừa nhận của tất cả mọi người và chỉ khi trong trạng thái dân sự này con người mới thật sự có nhận thức đầy đủ về quyền tự do thật sự của mình, tức là như một kiểu chuyển nhượng nhưng lại không mất đi mà trái lại đảm bảo được quyền tự nhiên của con người là những quyền tự do, bình đẳng, quyền sống.

  Bởi Admin
  01/06/2014
  2 phản hồi

  Một chính sách giáo dục tốt sẽ dạy công dân biết yêu thương quốc gia. Theo Rousseau, công dân không thể có lòng yêu nước nếu không kính nể truyền thống dân tộc. Vì vậy, chính quyền phải nắm vai trò chủ động trong lãnh vực giáo dục. Ông khẳng định là không có chuyện gì có thể được hoàn tất nếu quốc gia không có những công dân có tinh thần trách nhiệm cũng như được giáo dục. Nếu con người không được tự do, họ không thể yêu nước; quốc gia không thể có tự do nếu xã hội không có đạo đức, và đạo đức không thể tồn tại nếu không có công dân. Tóm lại, quốc gia cần có công dân yêu nước với tinh thần trách nhiệm cao.

  Bởi Admin
  17/05/2014
  1 phản hồi

  Nếu một quốc gia được xây dựng bởi một khế ước xã hội tiến bộ thì quốc gia đó sẽ dung hòa được sự khác biệt của các tôn giáo, các sắc tộc, các đảng phái, các quan điểm chính trị, xã hội khác nhau…và quốc gia đó là một quốc gia văn minh có sức mạnh toàn diện về về nguồn nhân lực, về văn hóa, tinh thần, về kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ.

  Bởi Khách
  25/02/2013
  0 phản hồi

  Để tránh sự tan rã không thể tránh khỏi này, con người phải thỏa thuận để hình thành một xã hội và thỏa thuận được cai quản. Locke cũng truyền đạt rằng người được cai quản có quyền nổi loạn chống lại người cai trị khi họ trở thành chuyên chế. Kẻ cai trị chuyên chế tạo ra một tình trạng chiến tranh với người dân của họ, buộc người dân phải phòng vệ bản thân và bắt đầu tạo ra một chính quyền mới. Ý tưởng của Locke đã được sử dụng để biện minh cho cuộc cách mạng Pháp và Mỹ. Tương tự như vậy, ý tưởng của ông cũng đã hỗ trợ trong việc định hình các hiến pháp của nhiều quốc gia.

  Bởi Admin
  11/01/2013
  0 phản hồi

  Nói tóm lại, từ những yếu tố cấu thành của chủ nghĩa hiến pháp nói ở phần trên, chúng ta có thể kết luận: hiến pháp là một phần quan trọng của nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước hợp hiến, chính quyền nhà nước được thành lập thông qua những cuộc bầu cử chân chính và có sự giới hạn quyền lực nhà nước, với mục tiêu bảo vệ quyền con người.

  Bởi Admin
  10/01/2013
  28 phản hồi
  hien-phap.jpg

  Hiến pháp Việt nam là bản giao kèo giữa một bên là 90 triệu người Dân Việt Nam (bên A) với một bên là Nhà nước Việt Nam-bên B (xin nói rõ đó là Nhà nước chứ không phải là một đảng phái nào khác). Như vậy Nhà nước chính là người được ủy quyền (một số quyền nhất định) trong vai trò quản lý và thực thi nhiệm vụ được giao bởi "ông chủ" là 90 triệu dân Việt Nam. Theo tinh thần đó, người làm công (Công bộc) không thể tự ý tùy tiện thay đổi hay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo những điều khoản và quyền hạn đã được ghi trong quy định của bản khế ước. Đặc biệt trong Hiến pháp tuyệt nhiên không thể có những cụm từ như;... Nhà nước sẽ bảo đảm cho Dân quyền nọ quyền kia hay điều kiện nọ, điều kiện kia... là ngược đời, là vô nghĩa, bởi đương nhiên nó phải thế. Người làm công không thể ra điều kiện với ông chủ mà ngược lai, ông chủ sẽ ra điều kiện và kiểm tra người làm công có thực lực và thực tâm làm đúng những gì được giao hay không. Trong quá trình thực hiện bản khế ước, nếu có những bất cập thì "ông chủ" sẽ là người chủ động điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện mới.

  Bởi Admin
  04/01/2013
  3 phản hồi
  product_s4775.gif

  Về mặt kỹ thuật, nói Hiến pháp là một khế ước xã hội, thì không có nghĩa là cả xã hội phải tham gia soạn thảo văn bản này. Việc soạn thảo Hiến pháp vẫn phải do giới tinh hoa của dân tộc đảm nhận.

  Bởi Ttrinh
  06/11/2012
  1 phản hồi
  jmtyranny.jpg

  “Khế ước cai trị” là giữa kẻ cầm quyền với nhân dân. Còn “khế ước xã hội” là giữa những người công dân với nhau, chứ không phải với kẻ cầm quyền. Nếu nguyên nhân của chiến tranh là do ai cũng có quyền thì để có hoà bình, ta phải thoả thuận với nhau một khế ước, trong đó tuyên bố rõ rằng ta từ bỏ cái quyền muốn làm gì thì làm ấy đi và uỷ thác cái quyền ấy cho một kẻ cai trị. Với quyền hạn được trao, kẻ cai trị mới có thể ngăn ngừa sự tấn công lẫn nhau và sự tấn công của ngoại bang. Nhiệm vụ này cũng hoàn toàn có thể do một tập thể hay một nghị hội đảm nhận.

  Bởi Admin
  26/06/2011
  0 phản hồi

  Và câu trả lời của tôi cho câu hỏi được đặt ra cũng gần tương tự như câu trích trên: Xã hội cần bạn (tân cử nhân) khép mình vào tập thể, nhưng bạn cần ở xã hội sự tự do (cá nhân) đầy đủ; mối quan hệ này được đảm bảo bởi một khế ước xã hội.