khao khát

 • Bởi Admin
  27/01/2016
  0 phản hồi

  Phải chăng đây phần nào là ảnh hưởng, là kết quả của sự tác động do phe của ông Nguyễn Tấn Dũng đã biết sử dụng truyền thông ngoài luồng để nâng hình ảnh ông Dũng lên? Nếu so sánh thì phe nào cũng có những bài viết bênh vực người của mình và triệt hạ người của phe kia, nhưng xem ra phe của ông Nguyễn Tấn Dũng hoạt động mạnh hơn, có lượng bài vở, thông tin nhiều hơn hẳn. Bên cạnh đó, có lẽ do tâm lý khát khao thay đổi, nhưng tuyệt vọng, bế tắc vì không nhìn thấy một đường hướng nào, một khuôn mặt nào vừa nổi trội vừa có quyền có thế lực nên nhiều người đặt hy vọng vào ông Dũng?

  Bởi Admin
  27/01/2016
  0 phản hồi

  Người Việt không phải không quan tâm đến chính trị, và người Việt đang khao khát thay đổi. Sự khát khao đó là rất lớn. Dù bất luận thay đổi như thế nào, nhưng không thể cứ mãi như thế này. Tâm trạng chung ở nhiều người là như vậy.

  Bởi Mắt Bão
  14/11/2013
  0 phản hồi

  Những người dân ở các nước toàn trị ngày nào đó sẽ phá lồng để bay bổng trở lại trên bầu trời tự do trong xanh nếu ngọn lửa khao khát tự do vẫn âm ỉ cháy trong lòng họ và nếu tình yêu tự do của họ bất diệt.

  Còn nếu họ vẫn mang cái lồng trong lòng minh thì họ là những nô lệ di truyền an phận với chút phần cơm thừa canh cặn chế độ ban phát.