kháng thư

 • Bởi Admin
  05/05/2011
  0 phản hồi

  Được “tạm thả” không có nghĩa là “được trả tự do”. Người được “tạm thả” có thể phải bị triệu hồi nhiều lần nữa để tiếp tục điều tra và có thể bị bắt giam trở lại bất kỳ lúc nào, nghĩa là vẫn còn ở trong vòng quản chế của công an, vẫn là đối tượng của sự theo dõi của công an.

  Bởi Admin
  28/02/2011
  6 phản hồi

  Trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, có hàng tá “thực đơn” lời kêu gọi biểu tình, làm cho “thực khách” (người yêu tự do, dân chủ) không biết phải lựa chọn “món” nào. Có rất nhiều tổ chức chính trị đối kháng với Nhà nước Việt Nam cả trong nước cũng như hải ngoại ra lời kêu gọi, không phải đến lúc này mới xuất hiện các lời kêu gọi kiểu “đao to búa lớn”, mà hầu như bất cứ thời điểm nào có những sự kiện chính trị, xã hội mà họ có thể lợi dụng để khuếch trương thanh thế (đánh bóng) cho tổ chức mình, điều này thể hiện tính phản ứng (tức thời) của phong trào dân chủ.