khai quốc

  • Bởi Admin
    05/03/2011
    1 phản hồi

    Bằng sự khéo léo của mình, đại tá Gaddafi đã thiết lập quyền lực tuyệt đối tại Libya dù ông không đảm nhiệm một chức vụ chính thức nào trong chính quyền nước này.