Khải Minh

 • Bởi Sapphire
  18/04/2016
  4 phản hồi

  DL - Việc im lặng, thờ ơ trước những bất công vì sự phục tùng vội vã một đạo luật không công bằng về lâu dài sẽ làm con người đánh mất lương tri và đạo đức. Mọi người đều có nghĩa vụ tranh đấu chống lại những điều không công bằng, thậm chí khi một ai đó, một cơ chế nào đó đang cố bịt miệng chúng ta bằng "luật".

  Bởi Admin
  23/10/2012
  3 phản hồi

  Những điều nêu trên đây cũng sẽ khiến cho Việt Nam phải đối phó với các khó khăn tương đối trong việc xây dựng các cơ cấu dân chủ và khuyến khích người dân tham gia vào các cơ chế này một cách năng động. Tuy nhiên Việt Nam cũng có ít nhất hai lợi thế (công cụ) để hóa giải các khó khăn đó. Thứ nhất, nguồn trí tuệ của các chuyên gia có gốc gác Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn cá nhân về các cơ chế dân chủ tại hải ngoại và các học giả, nhà nghiên cứu (cả trong và ngoài nước) thiết tha với dân chủ trong mấy chục năm qua sẽ giúp ích không ít trong vệc đề nghị các giải pháp xây dựng các cơ cấu của cả ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp cùng với một cơ cấu kinh tế tự do thích hợp. Thứ hai, lịch sử Việt Nam có thể cung cấp một số tấm gương, bài học có những tương đồng với tinh thần tôn trọng dân chủ tự do (theo ý niệm hiện đại) để quảng bá và khuyến khích người dân tham gia vào các tiến trình thực thi dân chủ như bầu cử và hành xử các quyền tự do căn bản sẽ giúp cho người dân dễ dàng thiện cảm và tự tin hơn trong các sinh hoạt thực hành dân chủ từ đó việc tiếp cận của toàn xã hội với cơ chế dân chủ dưới các hình thái cập nhật đương đại sẽ thuận lợi hơn.

  Bởi Admin
  18/05/2011
  3 phản hồi

  Nếu thật 5 vị trên tha thiết và sôi sục chống man trá, chống tham nhũng, “nhạt lý tưởng” và chống đủ thứ nguy cơ đe doạ đảng và chế độ… thì đây là thông tin quý để từ đó lôi ra ánh sáng một tên cơ hội, biến chất mà gần đây nhất được ông Trương Tấn Sang gọi thẳng là “con sâu” và “bầy sâu”. Nhưng bức thư như hạt cát sỏi rơi xuống đại dương đen thẳm mà không sủi một bọt tăm nào “gọi là có”.

  Bởi Admin
  09/12/2010
  1 phản hồi

  Người Việt chúng ta thường xem xét sự vật một cách rất hời hợt, hay nói một cách khác chỉ giỏi tìm tòi bới móc người khác theo cảm tính để thoả mãn tính hiếu kỳ vô bổ, theo sở thích cá nhân mà ta thường gọi là “Kiếm câu chuyện làm quà ”. Còn để đi tìm nguyên nhân cho sự kiện đó chưa thành hay thất bại vì lợi ích chung họ thường bỏ qua hay chỉ làm một cách chiếu lệ.