Khách - SJ

 • Bởi Hồ Gươm
  10/02/2014
  18 phản hồi

  Với chính sách ngoại giao đã thay đổi, Nixon đã bị hạ, Quốc Hội Mỹ đã xuống viện trợ và buộc cấm can thiệp thêm vào Việt Nam, quân đội Mỹ đã bị trói tay hoàn toàn và phải tỏ thái độ trung lập với Trung Quốc khi sự việc Hoàng Sa xảy ra. Những sự kiện lịch sử thế giới từ đó đã phần nào giải thích cho chính sách từ năm 72 này của Mỹ, dù tình trạng hiện thời ở Biển Đông chắc chắn không phải là kết cục Mỹ thực sự muốn có.

  Bởi Hồ Gươm
  06/01/2014
  3 phản hồi

  Mất bốn buổi tối để viết bài này, nhưng tôi thấy cần phải làm vì nó giúp giải thích nguồn gốc của một tài liệu quan trọng có một không hai trong các tài liệu về Việt Nam này – ít nhất cho tôi. Trên phương diện ích lợi cho Việt Nam, tác giả là ai có lẽ cũng không quan trọng bằng vấn đề là nội dung có ích lợi gì và nó truyền đạt được những điều gì cho những người Việt Nam yêu nước hay không mà thôi. Trên phương diện tôn trọng cá nhân vì đóng góp dù tốt hay xấu của họ cho tập thể, việc xác định tác giả ít nhất cũng là vấn đề công lý, điều mà mỗi cá nhân đều mong muốn cho chính mình trong tập thể đó.

  Bởi Hồ Gươm
  29/08/2013
  13 phản hồi

  Dù bài này của Erich Fromm không phải không có vài điểm đúng, nhưng tóm tắt lại, để dẫn chứng rằng XHCN chính thống theo Marx là đúng hoặc khả thì thì thật là sai lầm. Nó chỉ là mơ tưởng, không có căn bản triết lý thuyết phục; và dựa vào những hiểu lầm cũng như tư tưởng riêng từ Lenin, Stalin và Mao để áp dụng vài ý chính của Marx, XHCN của Marx đã được thực hiện hoàn toàn khác, đưa đến những kết quả người ta đã thấy dưới những chế độ CS. Hãy hỏi, nếu triết lý Marx hay và đúng thì tại sao lại có quá nhiều người “hiểu lầm” nó? Có phải tại vì nó đầy những mơ tưởng, lỗ hổng khiến người thực hành khó tránh khỏi suy luận đủ mọi lối khác nhau?