Joshua Muravchik

 • Bởi Nguyễn Trang Nhung
  20/02/2011
  5 phản hồi

  Một đường hướng tranh luận thứ hai thách thức thuyết dân chủ phổ quát từ một phương hướng khác. Nhiều nhà học giả Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi là không biết những người thuộc các nước nghèo hay các nước không thuộc Tây phương có khả năng tự cai trị chính họ hay không? Nhà bình luận chính trị Irving Kristol đã viết: "Tôi không phải một trong những người đã vui sướng lên với sự thành công của nền dân chủ ở Á Căn Đình [Argentina] hay ở Phi Luật Tân [Philippines] hay ở... Đại Hàn... Tôi cá rằng dân chủ sẽ không sống sót nổi ở những quốc gia đó," bởi vì các quốc gia đó thiếu "những điều kiện tiên quyết của nền dân chủ... những điều chắc chắn... như các quan điểm về truyền thống và văn hóa."

  Bởi Khách
  07/12/2009
  0 phản hồi

  Điều ngạc nhiên nhất trong nửa năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Obama là sự thờ ơ của chính quyền đối với các vấn đề nhân quyền và dân chủ. Không có chính quyền nào coi các vấn đề này là những mục tiêu chính, lại càng không phải là những mục tiêu duy nhất ở nước ngoài.