Joshua Kurlantzick

 • Bởi Hồ Gươm
  10/10/2011
  0 phản hồi

  Trong một báo cáo đưa ra hai năm trước đây mà tác giả bài viết cũng đóng góp một chương trong ấy - Freedom House đã vạch ra Trung Quốc đang làm thế nào để gây suy yếu dân chủ bên ngoài biên giới của mình, và đề xuất rằng Hoa Kỳ và những quốc gia dân chủ khác nên đối đầu với Trung Quốc bằng cách đối trọng với những thủ thuật phi dân chủ của Bắc Kinh. Những tổ chức nhân quyền và các chuyên gia dân chủ lại cho rằng Hoa Kỳ cần phản công lại Trung Quốc bằng cách tái cam kết những tổ chức dân chủ quốc tế, như Cộng đồng Dân chủ, và làm việc gần gũi hơn với những cường quốc đang lên như Brazil và Ấn Độ để khuếch trương dân chủ trong khu vực của họ.

  Bởi Admin
  28/04/2010
  0 phản hồi

  Thủ phạm chính gây ra sự suy giảm của chế độ dân chủ theo Kurlantzick là tầng lớp trung lưu. Tầng lớp trung lưu đẩy những kẻ độc tài ra khỏi chiếc ghế quyền lực nay lại mong nhớ những ngày của chế độ chuyên quyền vì quá trình thiết lập chế độ dân chủ quá khó.