in ấn

  • Bởi cuội
    01/10/2010
    3 phản hồi
    3716441552_f6c897fdd7.jpg

    Báo giới nước ta vừa phát hiện nhiều nhóm thanh niên lợi dụng việc đại lễ 1000 năm Thăng Long để in áo, tụ tập, tổ chức bất hợp pháp. Tin đưa từ Vietnamnet.