Huỳnh Công Thuận

 • Bởi Sapphire
  26/01/2015
  1 phản hồi

  Sáng nay, ngày 26/1/2015, nhiều nhà hoạt động tại Sài Gòn bị ngăn cản không cho ra khỏi nhà. Đây được xem như là hành động mà chính quyền Việt Nam ngăn cản những người này tham gia buổi tọa đàm với chủ đề "Xoá bỏ hình phạt tử hình- Tiến tới xã hội văn minh" diễn ra sáng nay tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

  Bởi Admin
  16/06/2013
  2 phản hồi

  Cũng cần nói thêm đây không phải mới một lần đầu họ làm sai mà lần trước khi họ khám xét thu giữ vật dụng của Đinh Nguyên Kha thì họ cứ nhầm vào tài sản của Đinh nhật Uy mà thu giữ, nay khi thu giữ vật dụng của Đinh Nhật Uy thì họ lại cố tình nhầm vài tài sản của ông Đinh Văn Chuộn mà thu giữ? Đây có phải là một sự nhầm lẫn có tính toán.