Human Rights

 • Bởi Admin
  24/03/2014
  3 phản hồi

  Một cổng thông tin toàn diện và cơ bản về tình hình nhân quyền Việt Nam, www.vietnamrightnow.com, ra mắt ngày 24-3 với việc cung cấp một lượng lớn thông tin cần thiết bằng tiếng Anh và cập nhật thường xuyên về một trong những quốc gia có thành tích nhân quyền tệ nhất thế giới.

  Bởi Admin
  Dec 13, 2013
  0 phản hồi

  This report, compiled by the Network of Vietnamese Bloggers [1], aims to provide a full description of acts of oppression by the Vietnamese authorities against some citizens who peacefully exercised their right to freedom of expression and freedom of assembly in celebration of the International Human Rights Day on December 10.

  Bởi Admin
  Apr 09, 2013
  0 phản hồi

  Such achievements are obtained through the many brilliant pioneers who fought for many years for a democratic Vietnam. There were forefathers who lost their lives for the sacred cause, but there have been generations of followers who keep on marching to arrive at today’s success. And I believe that Lê Thăng Long’s work makes a big part of today’s success.

  The journey still has numerous obstacles to overcome, but we will certainly arrive at our destination, because presently there are many Lê Thăng Longs around us who participate.

  Bởi Admin
  04/08/2010
  1 phản hồi

  Sáu nhà văn Việt Nam nằm trong nhóm 42 nhà văn từ 20 quốc gia giành được giải thưởng uy tín Hellman/Hammett, ghi nhận sự dũng cảm đối mặt với khủng bố chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố hôm nay.

  Bởi tqvn2004
  28/09/2009
  9 phản hồi

  Việt Nam cũng từ chối không cấp giấy mời cho các chuyên gia về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc tới thăm Việt Nam, bao gồm cả những phóng viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, về tra tấn, về những người bảo vệ nhân quyền, và về bạo hành đối với phụ nữ, và Tổ Công Tác của Liên Hiệp Quốc chuyên theo dõi các vụ bắt giữ tùy tiện.