huấn luyện

 • Bởi Admin
  17/01/2014
  2 phản hồi

  Trải qua những tháng ngày vừa qua, tôi thấy rằng, số phận người VN chúng ta có phần giống số phận con sư tử trên. Con thú sập bẫy bởi miếng mồi, con người cũng vậy.

  Bởi tqvn2004
  19/01/2010
  1 phản hồi
  Chủ đề: Thế giới

  Bình luận trên YouTube: Trung Quốc luôn đối xử tàn tệ với người khác, ngay cả khi đó là trẻ em nước họ...

  Bởi tqvn2004
  24/09/2009
  3 phản hồi

  Rõ ràng là, điều mà chú chó đã qua quá trình "học hỏi" học được trong tấm lưới là nỗ lực trốn thoát khỏi bị giật là điều vô vọng. Chú chó này đã huấn luyện "tình trạng tuyệt vọng". Thí nghiệm này đã dẫn tới một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức: Điều bạn nghĩ quyết định hành vi của bản (chứ không chỉ những hình phạt hay phần thưởng hữu hình).